News – for english se below

DELTIDSKURS (distans) i irländskt låtspel våren 2022

KURSEN VÄNDER SIG TILL dig som spelat ett melodiinstrument (fiol, flöjt, mandolin, banjo, dragspel, harpa, gitarr etc) i minst två år och är mycket sugen på att lära dig (eller fortsätta lära dig) spela irländska reels, jigs, polkor mm på ett autentiskt vis. Kursen består av 3-4 helgträffar per termin samt studiematerial och videolektioner på internet däremellan. Förutom den musikaliska huvuddelen lägger Jennikel stor vikt vid personlig utveckling och olika gruppdynamiska övningar ingår.

HELGTRÄFFAR på Väddö Folkhögskola (Norrtälje) våren 2022:

28-30 januari (v. 4)

18-20 mars (v. 11)

22-24 april (v. 16)

27-29 maj (v. 21)

STUDIEMATERIAL i form av filmer/tutorials lägger Jennikel i en Google Drive-mapp på internet. Därifrån lär du dig (så gott du kan) några melodier som vi sedan tittar närmare på när vi ses. Enskilda videolektioner (via Messenger/zoom) och gemensamma zoom-träffar ingår också. Exempel på kursmoment:
• Låtinlärning
• Låtspel
• Genrekännedom
• Uppvärmning
• Kurspartner/uppspel
• Spelkväll (Zoom)
• Samspel i mindre grupp
• Sessionsspel/jam
• Individuell instrumentlektion (live/Zoom)
• Meditation, massage och delning
• Stilanalys

ANSÖKAN görs på www.vaddo.fhsk.se, senast är 1/12-2021.
Vid frågor kontakta Jennikel via mejl: jennikel.andersson@gmail.com, eller telefon: 0730-239023.

IN ENGLISH:

THE COURSE IS FOR YOU who have played a melody instrument (violin, flute, mandolin, banjo, accordion, harp, guitar, etc.) for at least two years and are very eager to learn to play Irish reels, jigs, polkas, etc. in an authentic way. The course consists of 3-4 weekend meetings per semester as well as study material and video lessons on the internet in between. In addition to the musical main part, Jennikel attaches great importance to personal development and various group dynamic exercises are included.

WEEKEND MEETINGS: there will be 3 weekend meetings at Väddö Folk High School (Norrtälje), spring of 2022:

28-30 January (week 4)

18-20 March (w. 11)

22-24 April (w. 16)

27-29 May (w. 21)

STUDY MATERIAL in the form of movies / tutorials Jennikel puts in a Google Drive folder on the internet. From there you learn (as best you can) some melodies which we then take a closer look at when we meet. Some individual video lessons per student plus class zoom meetings are included.

APPLICATION is made to www.vaddo.fhsk.se, no later than 1st of December 2021. In case of questions, contact Jennikel by mejl: jennikel.andersson@gmail.com, or phone: + 46 730 239023.