Evaluation – Praise

Utdrag från olika kursdeltagares utvärderingar genom åren:

– Den absolut bästa terminen i hela mitt liv! (Maria Agetorp, elev 2012).

– En kurs som visar en vägen inför resten av livet. (Jon Antonsson, elev 2010, nu musikalisk kandidatexamen Musikhögskolan Malmö).

– Det som jag är mest glad över är den personliga utveckling som kursen bidragit till! (Tim Isaksson, elev 2012, musiklärarstudent Göteborg).

– Det som är så utmärkande med Jennikels pedagogik är hennes fingertoppskänsla för individen i gruppen samt hennes förmåga att direkt vidta de åtgärder som behövs för att föra gruppen framåt. (Camilla Tjernberg, elev 2010, numera musiklärare).