Bio

Jennikel föddes i Danmark av Dansk mor och Schweizisk-Svensk far. Hon växte upp i Delsbo (Hälsingland), spelade fiol för riksspelemännen Tuva Härdelin och Wille Grindsäter och följde med sin mor som dansade folkdans på traktens många spelmansstämmor. I tonåren flyttade familjen till Sörmland där Jennikel småningom upptäckte den irländska folkmusiken, närmast som ett kall. Musiken tog henne snart till den gröna ön dit hon sedan återvänt oräkneliga gånger för att lära direkt från källan.

Hennes inspiratörer och lärare genom åren har varit många; Tommy & Siobhán Peoples, Tony Linnáne, Liz Carroll, Martin Hayes, Caoimhin O´Raghallaigh, Oisín MacDiarmada, Declan Folan, John Carty, James Kelly, James Cullinan, Junior Crehan, Bobby Casey, Tony O´Connell, Lizzy Doe, Dympna O´Sullivan, Jack Talty, Derek Hickey, Dylan Folan för att nämna några.

Efter 10 år av egna studier inom den irländska folkmusikkulturen, tog Jennikel 2007 en konstnärlig Masterexamen i ämnet vid Limerick University, Irland. Hon behärskar även concertina, bodhrán, gitarr och sång, samt dansar irländsk set dans. År 2009 grundade Jennikel på Visingsö Folkhögskola en irländsk folkmusikutbildning, den första enbart utländska folkmusikutbildningen inom svensk folkhögskola. Utbildningen är inne på sitt 14e år och ges nu av Väddö Folkhögskola (Norrtälje).

Jennikel spelar och uppträder i olika duokonstellationer, samt med banden Järna Ceilidh Band och Jennikel Andersson Band. (Se bilder under ”Projects”).

Bland Jennikels övriga meriter finns språk (tyska, spanska, danska, engelska), matlagning, natur och vildmarksliv. Ett ess i rockärmen är att hon kan cykla enhjuling, både framlänges och baklänges!

Jennikels kanske största intresse (vid sidan om musiken) de senaste 18 åren har varit personlig och andlig utveckling samt att lära sig tekniker för ett mer balanserat liv. Bland de discipliner Jennikel gillat mest finns Frigörande dans (5-rhythms), Autentisk rörelse och Psykosyntesterapi.

IN ENGLISH

Jennikel was born in Denmark to a Danish mother and a Swiss-Swedish father. She grew up in Delsbo (Hälsingland), played the violin for the national fiddlers Tuva Härdelin and Wille Grindsäter and accompanied her mother who danced folk dance at the area’s many fiddler meetings. In her teens, the family moved to Järna (Sörmland/Stockholm), where Jennikel eventually discovered Irish folk music, almost like a calling. The music soon took her to the green island where she then returned countless times to learn directly from the source.

Her inspirers and teachers over the years have been many; Tommy & Siobhán Peoples, Tony Linnáne, Liz Carroll, Martin Hayes, Caoimhin O´Raghallaigh, Oisín MacDiarmada, Declan Folan, John Carty, James Kelly, James Cullinan, Junior Crehan, Bobby Casey, Tony O´Connell, Lizzy Doe, Dympna O Sullivan, Jack Talty, Derek Hickey, Dylan Folan to name a few.

After 10 years of self-study in Irish folk music culture, Jennikel took an artistic Master’s degree in 2007 at Limerick University, Ireland. She also masters concertina, bodhrán, guitar and vocals, and dances Irish Set-dance. In 2009, Jennikel founded an Irish traditional music education at Visingsö Folk High School, this was the first exclusively foreign folk music education within the Swedish folk high school system. The education is in its 14th year and is now run by Väddö Folk High School (Norrtälje).

Jennikel plays and performs in various duo constellations, as well as with the bands Järna Ceilidh Band and Jennikel Andersson Band. (See pictures under ”Projects”).

Among Jennikel’s other qualifications are language (German, Spanish, Danish, English), nature and wilderness life. An ace up her sleeve is that she can ride a unicycle, both forwards and backwards!

Jennikel’s perhaps greatest interest (besides music) in the last 18 years has been personal and spiritual development as well as learning techniques for a more balanced life. Among the disciplines Jennikel liked the most are Liberating Dance (5-Rhythms), Psychosynthesis Therapy and Authentic Movement.